Stichting Skûtsje Haskerlân

In 2015 werd het Jouster skûtsje voor het eerst Kampioen.