Logo Jouster Skutsje

Ús Jouster Skûtsje

Trots waren we nog, zo rond de jaarwisseling van 2020.

De inhaalslag die we wilden maken met het optimaliseren van het Jouster skûtsje was bijna afgerond en er waren hoge verwachtingen voor deze zomer.

Na het vervangen in de afgelopen jaren van mast en zwaarden waren nu giek en gaffel vernieuwd, een nieuwe fok gemaakt en de zwaardsleuven aangepast.

"It koe wêze! “

Maar niets van dat alles!

Om de verspreiding van het akelige corona-virus zoveel mogelijk te beperken hebben overheid en SKS besloten dat er dit seizoen niet gezeild mag worden met de skûtsjes.

Dat is natuurlijk wel heel erg jammer maar het is ook een terechte en weloverwogen beslissing.

Want we moeten met z’n allen ons best doen om deze epidemie te stoppen; voor ons aller gezondheid, maar ook om de kans op een mooie competitie in 2021 zo groot mogelijk te maken!

Skûtsjesilen is een sport die alleen mogelijk is met de ondersteuning van sponsoren en donateurs. Veel geld dat al was geïnvesteerd in de optimalisatie van ons skûtsje komt van deze sponsoren en donateurs.

En verschillende van deze sponsoren hebben het in deze tijd zwaar door extra kosten en het wegvallen van omzet.

Dus bedenk: zoals wij onze sponsoren nodig hebben om te kunnen bestaan hebben onze sponsoren ons, de bevolking van Joure en omstreken nodig om te kunnen bestaan! U vindt hun logo’s op deze website.

Dus ook hier geldt: Door Jousters voor Jousters! Ik wens u allen veel gezondheid.

Met vriendelijke groet

Tseard de Jong
Voorzitter Stichting Skûtsje Haskerlân

Agenda

Het bestuur van de SKS heeft besloten het kampioenschap van 2020 te verplaatsen naar 2021

Onze Sponsors

Logo A7 Makelaars
Logo Loodzwaar Media

Laatste instagram berichten