Rinus de Jong nieuwe schipper Oeral Thús.

Na het onverwachte vertrek van Dirk Jan Reijenga heeft het Jouster skûtsje weer een nieuwe schipper.

Uit een aantal aanmeldingen is de keus gevallen op Rinus de Jong.

Rinus is 43 jaar oud en in het dagelijks leven schipper op het 1600 ton metende binnnenvaartschip  Farber. De  overgrootvader van Rinus was schipper-eigenaar van een skûtsje; het SKS-bestuur heeft ook ingestemd met de benoening van Rinus als schipper op de Oeral Thús.

Rinus is een ervaren skûtsjeman; hij is op verschillende skûtsjes in alle functies actief geweest. Hij is als jongen begonnen als peiler en doorgegroeid tot al weer heel wat jaren als fokkenist, onder andere op Earnewald en Langwar.

Hoewel zijn hart heel duidelijk bij de SKS ligt, zeilt hij de laatste jaren als fokkenist op de Drie Gebroeders met schipper Arend Wisse de Boer in de IFKS.

Hij is nu duidelijk toe aan een nieuwe uitdaging en het lijkt hem geweldig om de komende jaren op de Oeral Thús te mogen sturen, dat hij beschrijft als een skûtsje met veel potentie.

Tijdens zijn introductie op de jaarlijkse ALV van de SKS werd hij enthousiast verwelkomd.

Met het benoemen van Rinus is het nu tijd om de resterende loyale bemanning weer aan te vullen tot een compleet en goed functionerend team, waarna het seizoen wat Joure betreft wel kan beginnen!

Dirk Jan Reijenga stopt als schipper Jouster Skûtsje.

Het bestuur van Stichting Skûtsje Haskerlân moet op zoek naar een nieuwe schipper.
Dirk Jan Reijenga heeft per direct zijn functie als schipper van de Oeral Thús neergelegd.

Dirk Jan licht zijn besluit toe:

“Skûtsjesilen is een prachtige sport.
Ik heb genoten van de geweldige strijd op het water, de teamspirit, de gezelligheid in de ploeg,
het belang van de sport voor Fryslân en al het goede wat het schipperschap met zich mee brengt.
Daar staat echter een grote verantwoordelijkheid tegenover om het team, skûtsje en al wat daarmee samenhangt ieder jaar weer klaar te stomen voor een optimale prestatie.

Die verantwoordelijkheid vergt een hoop tijd, energie en motivatie. Na elf jaar heb ik gemerkt dat ik dat niet meer op kan brengen. De drive en het enthousiasme zijn verdwenen.

De Oeral Thús en alle mensen die “Joure” een warm hart toedragen, verdienen een schipper die er samen met zijn bemanning vol voor gaat. Daarvoor ben ik niet meer de juiste persoon.”

“Uiteraard danken wij Dirk Jan enorm voor zijn inzet, betrokkenheid en als hoogtepunt het fantastische SKS kampioenschap in 2015. Echter, wij gaan verder en onze blik is vooruit.

Wij zijn dan ook op zoek naar een schipper en nog een aantal bemanningsleden die de Oeral Thús, een van de snelste skûtsjes van de vloot, naar nieuwe hoogtepunten kan brengen.

Kandidaten kunnen zich bij mij melden”, aldus voorzitter Tjeerd de Jong.

Van de bestuurstafel

Wij zijn blij om te kunnen vertellen dat we weer compleet zijn als bestuur. Afgelopen jaar moesten zowel onze voorzitter Klaas Plaatje als secretaris Jan Harmsma veelal verstek laten gaan vanwege ernstige en nare ziektes.

Wel hebben ze alles met belangstelling gevolgd en daar waar nodig met raad en daad bij gestaan. Onlangs hebben beide heren aangegeven dat ze wilden stoppen. Ook Hans Stoker, al jaren bestuurslid, heeft zijn plek beschikbaar gesteld.

We zijn op zoek gegaan naar adequate vervangers en menen die te hebben gevonden in de personen Tjeerd de Jong, Maarten Sickler en Johan de Leeuw.

De meesten onder jullie kennen Tjeerd als Fysiotherapeut, Tjeerd wordt onze nieuwe voorzitter. Maarten is sinds vorig jaar intensief betrokken bij de technische ontwikkeling van de “Oeral Thús” en Johan gaat zich samen met Christiaan en Frank bezighouden met de sponsoring.

In een volgende nieuwsbrief zullen de nieuwe bestuursleden zich nader voorstellen. Afgelopen vrijdag 15 december hebben we afscheid genomen van Klaas, Jan en Hans en zijn Tjeerd, Maarten en Johan welkom geheten bij de club.

Het bestuur bestaat nu voor de volledigheid uit:

  • Tjeerd de Jong, voorzitter
  • Christiaan Smilde, secretaris en sponsoring
  • Abel Zeilstra, penningmeester
  • Siep van der Valk, bestuurslid en TC
  • Maarten Sickler, bestuurslid en TC
  • Johan de Leeuw, bestuurslid en sponsoring

 

Skûtsjesilen 2018, de Oeral Thús zeilt mee voor de prijzen!!

Even terug naar afgelopen zomer, in augustus 2017 werden we uit de wedstrijd genomen doordat we volgens SKS niet voldeden aan de originaliteit eisen van de vereniging.

Alhoewel we het daar tot op de dag van vandaag niet mee eens zijn, zijn we direct na afloop van de wedstrijdreeks aan de slag gegaan om een oplossing te vinden voor ons probleem.

Na veel gemeet, gereken en gepraat, hebben we uiteindelijk een oplossing voorgelegd aan SKS/Kommisje Amels, die daar vorige week vrijdag haar goedkeuring aan heeft gegeven.

Wat betekent die oplossing in de praktijk voor het Skûtsje? Het houdt in dat door de nu gekozen oplossing de veiligheid aan boord is gewaarborgd, zonder dat we concessies hebben hoeven doen die ten koste van de snelheid zouden zijn gegaan.

Met andere woorden, volgend jaar zeilen we niet alleen mee, maar doen we mee en strijden we om de prijzen.
Daarbij staan we als bestuur volledig achter onze schipper Dirk-Jan en hebben het volste vertrouwen dat hij komend jaar samen met de technische commissie het team klaar stoomt voor een mooi zeiljaar!

Beknopt verslag van de extra Algemene Leden Vergadering (ALV) van de SKS

Afgelopen donderdag 14 december 2017 was er een extra ALV van de SKS i.v.m. met de vele problemen die er afgelopen zomer zijn geweest.

De belangrijkste agendapunten waren toch de voorstellen voor een herziening of toetsing van de zeilformule 2016. De formule die ervoor heeft gezorgd dat de onderlinge verschillen tussen de Skûtsjes eerder groter zijn geworden dan kleiner. Het doel had moeten zijn dat die verschillen juist kleiner zouden worden.

Met name de grotere, bredere en zwaardere skûtsjes waren in het nadeel. Naast Joure geldt dat ook voor de skûtsjes van Langweer, ZWH en Leeuwarden.

Joure heeft contact gezocht met de eigenaren en schippers van deze skûtsjes. Alle vier hadden in 2016 namelijk al tegen de zeilformule gestemd, omdat een ieder al zag dat ze hierdoor zouden worden benadeeld.

De samenwerking resulteerde in een gezamenlijk voorstel aan het SKS bestuur om de formule te laten beoordelen door een externe partij, met aantoonbare ervaring op het gebied van platbodems en VVP’s (zeilformules)

Ook de SKS kwam met een, minder vergaand, voorstel om een externe partij naar de formule te laten kijken. Tijdens een schorsing van de vergadering hebben wij met z’n vieren aan het SKS Bestuur voorgesteld de beide voorstellen in elkaar te schuiven zodat het voor alle partijen acceptabel zou zijn. Dat bleek ook, want de vergadering stemde nagenoeg unaniem vóór!

De bedoeling is dat al in de ALV van maart volgend jaar er een voorstel ligt om de zeilformule 2016 aan te passen, zodat we mogelijk in 2018 een spannende competitie krijgen. Spelregels voor iedereen gelijk.