Bemanning 2023

Rinus de Jong

Schipper

Jan Andringa

Adviseur

Auke de Haan

Grootschoot

Willem Ringnalda

Grootschoot

Hendrik de Haan

Grootschoot

Robert Kingma

Grootschoot/Alround

Sydo de Jong

Peiler

Jacob de Vries

Zwaard stuurboord

Govert Versteeg

Zwaard bakboord

Frans de Boer

Lier en trim

Sybren Gosse v.d. Velde

Lier en trim

Jesse de Boer

Voordekker

Thomas Stuiver

Fokkenist

Ridzerd de Jong

Voorhouder

Wiebe v.d. Berg

Voorhouder