Schipper

Skûtsjesilen is in belibbing opsich, mei disse entûsjaste ploeg Frijwilligers is it de moaiste hobby dy der is.